1 projectmanager binnen ‘ORBA’ (gewestelijke operator inzake verslavingen

1 projectmanager binnen 'ORBA' (gewestelijke operator inzake verslavingen

Voor onmiddellijke indienstreding – Contract van onbepaalde duur – voltijds

Bijzondere werkomstandigheden:

 • Specifiek uurrooster: voltijds, dagwerk
 • Enkel weekdagen
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Afhankelijk van de noden en noodgevallen van de dienst zijn occasioneel afwijkende werkuren mogelijk (avond)

 Ons aanbod:

 • Een dynamisch en multidisciplinair team
 • Een loon overeenkomstig de barema’s van paritair comité 330.02, en valorisatie van de beroepservaring
 • Extralegale voordelen (eindejaarspremie, maaltijdcheques, extralegaal verlof)
 • Tussenkomst in de reiskosten
 • Aangepaste opleiding

DE OPDRACHT VAN ORBA

De opdracht van het tweedelijnscentrum omvat de uitwerking van projecten, onderzoek, opleiding, de operationalisering van het overheidsbeleid van het Brussels Gewest inzake preventie en veiligheid met betrekking tot verslavingen, en de uitstraling van de vereniging naar buiten toe.

VOORNAAMSTE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

De belangrijkste opdrachten van de projectmanager zijn:

 • helpen bij de uitbouw van het geïntegreerd centrum voor drugsgebruikers die in een moeilijke situatie verkeren;
 • het beheer van de interne communicatie van de vzw Transit;
 • helpen met de ontwikkeling van communicatiemiddelen en de uitwerking van nieuwe communicatiestrategieën.

VOORNAAMSTE TAKEN VAN DE FUNCTIE

 • Alle elementen van het Actieplan 2022-2025 met betrekking tot het project voor het geïntegreerde centrum aansturen door regelmatige werkvergaderingen te organiseren
 • Optreden als aanspreekpunt voor de gewestelijke diensten (MSI, brussels, …), het studie- en architectenbureau, en de partners op het terrein
 • De verbeteringspunten en moeilijkheden van het project in kaart brengen
 • De taken en werkvergaderingen met betrekking tot het project plannen, organiseren en coördineren
 • Toezien op de correcte uitvoering van het project: de noden analyseren en erop anticiperen
 • De begeleiding en opvolging van het geïntegreerde centrum verzekeren na de uitbouw ervan, en strategische aanbevelingen doen
 • Een efficiënte communicatie in stand houden tussen alle belanghebbenden over de vorderingen, moeilijkheden en uitdagingen van het project
 • Een persoverzicht opstellen en opvolgen
 • Een beleid voor fundraising uitwerken in overleg met de financiële afdeling
 • De uitwerking van evenementen stimuleren en eraan meewerken
 • Interne communicatiemiddelen ontwikkelen
 • Enzovoort

Gezocht profiel, opleiding, vaardigheden, ervaring, eigenschappen

STUDIES/OPLEIDINGEN/ERVARING

 • Vereist diploma: een masterdiploma dat relevant is voor de functie
 • Vereiste ervaring: ervaring in het verenigingsleven in de sociale/gezondheidssector is vereist
 • Ervaring met projectbeheer (pluspunt)
 • Een sterke motivatie om verenigingswerk te doen en achter de waarden en filosofie van de instelling staan (http://nl.transitasbl.be/)

VEREISTE TECHNISCHE VAARDIGHEDEN / PLUSPUNTEN

Direct gekoppeld aan de functie:

 • Belangstelling voor de thema’s die de instelling behandelt, kennis van de institutionele en politieke context, op zijn minst in Brussel
 • Naleving van het beroepsgeheim / gedeeld beroepsgeheim
 • Analytisch en synthetisch vermogen, kritische geest, nauwkeurig kunnen werken, kunnen organiseren en plannen
 • Uitstekende schrijfvaardigheden

Met betrekking tot de IT-omgeving:

 • Kunnen werken met Office-programma’s (Word, Excel, Powerpoint enz.) of gelijkwaardig, e-mail en elektronische agenda (gmail, Outlook enz.), browser

Talen:

 • Frans- of Nederlandstalig
 • Grondige kennis van de tweede officiële taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Goede kennis van het Engels (pluspunt)

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • In een team kunnen werken:
 • In alle omstandigheden een respectvolle, vriendelijke en voorbeeldige houding aannemen ten aanzien van collega’s
 • Doeltreffend communiceren en samenwerken met het hele team en de naaste partners, in een sfeer van wederzijdse hulp en ondersteuning

Houding op het werk:

 • Geeft blijk van nauwgezetheid, zin voor analyse, proactiviteit en anticipatie in de organisatie van het werk
 • Kan omgaan met een kader, grenzen stellen en prioriteiten stellen voor het team
 • Kan omgaan met stress en kan zelfstandig werken
 • Geeft blijk van veelzijdigheid, flexibiliteit en punctualiteit
 • Heeft interesse voor bijscholingen en is leergierig

Hoe solliciteren ?

Mail uw cv en sollicitatiebrief naar de personeelsdienst op jobs@transitasbl.be.

Om in aanmerking te komen, dient u in de onderwerpregel van alle sollicitaties de volgende referentie te vermelden: Projectmanager_ORBA.

Uiterste datum voor inzending: 30 september 2022.

We nemen alleen contact op met weerhouden kandidaten. De aanwervingsprocedure omvat een eerste selectie op basis van de cv’s en de sollicitatiebrieven. De tweede selectie is gebaseerd op een persoonlijk gesprek met de directie en de personeelsdienst.

Transit vzw volgt de GDPR-regelgeving.

Door te reageren op de oproep tot kandidaatstelling aanvaardt u impliciet dat uw cv en sollicitatiebrief in onze database worden bewaard met het oog op eventuele toekomstige oproepen tot kandidaatstelling.