Fase IV

Fase IV

  • 8 studio's met toezicht voor begeleiding op de weg naar autonomie
  • huisvesting op langere termijn (1 maand hernieuwbaar)

Fase IV (zo genoemd na de drie eerste fasen van crisishuisvesting) wil drugsgebruikers in de maatschappij integreren door ze te huisvesten en zelfstandig te leren leven.

Dit begeleidingsproject (uitgewerkt met de hulp van het OCMW van Stad Brussel) beschikt over 8 studio's met toezicht voor individuele bewoners (of uitzonderlijk voor een koppel) gedurende een variabele periode (maandelijks hernieuwbaar, afhankelijk van het geval).

De bewoners worden persoonlijk begeleid en hebben genoeg tijd om zelf op zoek te gaan naar een woning terwijl ze ondertussen van een zelfstandig leven proeven (de huur betalen, een budget beheren, een woning schoonmaken en opruimen, boodschappen doen, opnieuw leren koken enz.).

In tegenstelling tot de andere diensten is de toegang tot Fase IV onderworpen aan bepaalde voorwaarden. De begunstigde kan niet langer gebruikmaken van de diensten van het crisiscentrum en moet:

  • een maandelijkse forfaitaire bijdrage betalen.
  • oprecht gemotiveerd zijn om te zoeken naar een woning en zich houden aan het 'contract voor sociale begeleiding' (wat inhoudt: minstens 2 psychosociale gesprekken per week, een wekelijkse evaluatie, een inschrijving voor een activiteit en, indien nodig, therapeutische opvolging).
  • stabiel zijn wat het gebruik betreft.
  • eerder hebben verbleven in het crisiscentrum (interne kandidatuur ingediend door het team) of in postkuurcentra of opvanghuizen (externe kandidatuur ingediend door de gebruiker).