Fase V

Fase V

  • Toegang tot een sociale woning.
  • Voor personen van Fase IV zonder andere huisvestingsoplossing.

Om de toegang tot een sociale woning te vereenvoudigen, sloot Transit een samenwerkingsovereenkomst met bepaalde Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's) in het Brussels Gewest.

Dankzij dit akkoord kunnen bewoners uit Fase IV, die niet over andere huisvesting beschikken en uiteraard voldoen aan de klassieke toekenningsvoorwaarden, binnen een redelijke termijn worden doorverwezen naar een sociale woning.

Dankzij die samenwerking, die aan bepaalde toegangsvoorwaarden is onderworpen, kan Transit ieder jaar een woning aanbieden aan personen die het erg moeilijk hebben met de hindernissen op hun integratieparcours. Als de persoon dit aanvraagt, is op afspraak ook begeleiding aan huis en in transit mogelijk.