Geïntegreerd centrum

Geïntegreerd centrum

Project geformuleerd in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2017-2020

«"Concreet zal er een heel laagdrempelig geïntegreerd centrum (onvoorwaardelijk, anoniem, met gratis diensten, onthaal 24/24 en 7/7, specifieke opvang van vrouwen) worden uitgebouwd, waarin diensten en strategieën worden gecombineerd. Dit centrum zal zich bevinden in de buurt van een plaats waar vaak drugs wordt gebruikt, om de toegang tot deze diensten voor kwetsbare drugsgebruikers te vergemakkelijken. Het moet ook openstaan voor de buurt om zo bij te dragen aan de sociale cohesie. Bekijk het hele GVPP.

Concreet is Transit verantwoordelijk voor het opzetten van dit geïntegreerd centrum. Het zal worden beheerd in nauwe samenwerking met twee partners: projet Lama en Dokters van de Wereld.

  • Transit: gespecialiseerd psychosociaal onthaal en opvang van verslaafden
  • Projet Lama : artsen gespecialiseerd in verslavingen
  • Médecins du Monde : algemene geneeskunde

Het project wordt volop uitgewerkt. Het zou tegen 2025 klaar moeten zijn.

Meer informatie? Raadpleeg de presentatie die in de pers verscheen (Le Soir, 6 december 2018).