GOVB

GOVB – Gewestelijke Operator Verslaving in Brussel

  • Link naar het gewestelijke en gemeentelijke beleid

In 2016 vertrouwde Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) Transit de rol van Gewestelijke Operator Verslaving in Brussel toe in het kader van het derde thema ('drugs en verslavingen') van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP).

Op basis van een beheerscontract moet Transit de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam inzake drugsbeleid dus coördineren en operationaliseren met alle overheids- en privéactoren op het terrein. Daarom zal binnenkort een heel laagdrempelig geïntegreerd centrum worden geopend, volgens de beleidsprioriteit die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest formuleerde.

Transit helpt de 19 Brusselse gemeenten trouwens ook met de uitwerking van projecten die kaderen in de Brusselse Preventie- en Buurtplannen (BPBP), waarvan het bovendien de inhoud en relevantie bij BPV aftoetst.