Werk met (ex-)gedetineerden

Werk met (ex-)gedetineerden

Transit vangt (ex-)gedetineerden uit alle Belgische strafinrichtingen op en bezoekt de 3 Brusselse gevangenissen. Daar start het centrum een eventuele opvang in het crisiscentrum op in het kader van:

  • klassiek penitentiair verlof (48 uur)
  • een uitgaansvergunning
  • voorwaardelijk verlof
  • verlof aan het einde van de straf

Deze aanpak streeft een tweevoudig doel na:

  1. de zorgcontinuïteit tussen 'binnen en buiten' verzekeren. In samenspraak met Transit leveren de Brusselse strafinrichtingen de gepaste medische behandeling voor een periode van 72 uur.
  2. de re-integratie van de persoon voorbereiden en vergemakkelijken door onmiddellijk bij het verlaten van de gevangenis opvang te voorzien en de nodige stappen te ondernemen om zijn sociale rechten te herstellen.
Wist je dit al?
Concertation Assuétudes-Prisons Bruxelles (CAPB) pleit voor de overdracht van bevoegdheden betreffende de gezondheidszorg van gedetineerden van de FOD Justitie naar de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid. Wil je hun doel steunen? Teken dan hier de petitie.