Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De vzw Transit opende haar deuren in 1995. Het is een niet-medisch opvangcentrum voor volwassenen die verslaafd zijn aan drugs (verdovende middelen, alcohol, geneesmiddelen). De vzw werkt rond negen projecten: het crisiscentrum (dagopvang en overnachting), spuitenruil (toegang tot steriel materiaal), gevangeniswerk, fase IV (studio’s onder toezicht), straathoekwerk, fase V (toegang tot sociale woningen), de rol van Gewestelijke Operator Verslaving in Brussel (GOVB), opleidingen en de vrouwenruimte.

Transit draagt bij tot de sociale cohesie en het welzijn van alle burgers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
 • een plaats voor opvang en resocialisatie, noodopvang en opvolging in het dagcentrum
 • gepersonaliseerde begeleiding op straat
 • harm reduction (informatie, preventie en screening)
 • sociaal-administratieve formaliteiten in orde brengen (voorafgaand aan ieder integratiedoel)
 • doorverwijzing naar zorg- en huisvestingsdiensten
 • begeleiding op weg naar autonomie en huisvesting
 • de expertise van Transit delen (naar professionals, beleidsvoerders en het grote publiek toe)
De werkfilosofie van Transit berust op 4 grote principes en actiestrategieën:
 • onvoorwaardelijkheid: geen enkele administratieve en financiële vereiste (gratis diensten)
 • flexibiliteit: 24/24 en 7/7 noodopvang mogelijk, zonder afspraak
 • geen oordeel: geen enkele vereiste wat afkicken
 • betreftzelfbeschikking: geen verplichting om een integratie- of zorgproject uit te werken
 • zorgcontinuïteit: handhaven van de minimale gezondheid en hygiëne bij mensen die niet meer worden opgevolgd
 • sensibiliseren voor de risico’s van drugsgebruik en bijhorende gevolgen
 • gratis en anoniem uitdelen van steriel materiaal
 • informatie, advies en doorverwijzing naar aangepaste hulp- en zorgdiensten
 • inzameling van gebruikte naalden
 • informatie over en voorstel tot opsporing van hepatitis C
 • samenwerking met alle psycho-medisch-sociale diensten
 • intersectorale samenwerking
 • aansluiting bij talloze hulp- en zorgnetten
 • toenadering zoeken tot de meest kwetsbare en uitgesloten gebruikers
 • ze ontmoeten in hun eigen leefomgeving (op straat of in de gevangenis)
 • een proactieve aanpak
Het niet-medische centrum geniet de steun van een psychosociaal team en van één tweede lijn:

Die diversiteit is een troef voor de instelling, die zo kan steunen op verschillende profielen en strategieën. De gedeelde functies en de wisselwerking tussen de teams maken het mogelijk om een zekere dynamiek in de opvang van personen te handhaven.

 • dagteam: 1 psycholoog, 2 verpleegkundigen, 3 opvoeders, 6 maatschappelijk werkers.
 • roterende teams: 24 maatschappelijk werkers
 • straatteam: 10 maatschappelijk werkers
 • verbindingsteam: 5 maatschappelijk werkers
 • directie: 1 algemeen directrice en 3 afdelingsdirecteurs (psychosociaal, harm reduction, tweede lijn)
 • administratief team: 6 personen
 • GOVB-team: 3 personen
 • logistiek team: 4 personen
 • opleidingsteam: 3 maatschappelijk werkers
 • fase IV: 1 maatschappelijk werker, 1 opvoeder