GATE – Persbericht – 8 juni

Opening van een eerste risicobeperkende druggebruiksruimte (DGR) in Brussel

GATE, de eerste Brusselse gebruiksruimte, heeft op 5 mei de deuren geopend in de Woeringenstraat nummer 9. De eerste resultaten die de voorziening heeft kunnen registreren, zijn overtuigend wat betreft de gestelde doelen. We nodigen u mee uit om ze te ontdekken in deze sociaal-medische voorziening.

Door een DGR te openen, zoals vele andere Europese steden en Luik, bieden de Burgemeester van de Stad Brussel – Philippe Close, de minister van Leefmilieu en Volksgezondheid – Alain Maron en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Rudi Vervoort een bewezen en effectieve oplossing om de realiteit van open consumptiescènes tegen te gaan. GATE is een toegangspoort naar zorg met waardigheid en respect voor het recht op gezondheid voor iedereen. De vzw Transit en de MSOC van Brussel operationaliseren de voorziening.

Volgens Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, “was het noodzakelijk om in het belang van iedereen te handelen, zonder drugsverslaafden die in onzekere situaties leven “onzichtbaar” te maken. Veel van die mensen hebben geen andere plek om te consumeren dan op straat en ze worden door hun (over)leefomstandigheden uitgesloten van de klassieke zorgtrajecten. GATE (DGR) gaat hen een gemedicaliseerde plek bieden, onder toezicht van gezondheidswerkers, die toegankelijk is zonder administratieve procedure. De voorziening zal ze begeleiden naar meer welzijn, de eerste stappen helpen nemen naar zorgtrajecten, het in orde brengen van sociaal-administratieve zaken, toegang krijgen tot een woning, …”.

De ontwikkeling van een dergelijk project vereiste een nauwe samenwerking tussen alle actoren en alle betrokken machtsniveaus die onderdeel uitmaken van de ketens van preventie, zorg, veiligheid en sociale cohesie. Een samenwerkingsprotocol dat de vaardigheden van elke discipline definieert en de werking van de voorziening organiseert, werd ondertekend. Het besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid in en rond de voorziening. Het definieert een prioritaire aandachtszone waarin de politie zal toezien op het respect voor de openbare rust en de strijd tegen de drugshandel.

Volgens de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest “maakt de DGR deel uit van een beleid van sociale cohesie dat tot doel heeft om niemand uit te sluiten. Door mensen aan te spreken die reeds verschillende kwetsbaarheidsfactoren combineren gelinkt aan armoede en druggebruik, biedt de DGR toegang tot waardige zorg en een oplossing voor de pacificatie van de openbare ruimte. Gelegen in de buurt van plekken waar de consumptie openbaar gebeurt (Zuidstation, Anneessens, Lemmonier, Stalingrad,…), biedt de voorziening vooruitzichten voor resocialisatie, sociaal-administratieve reorganisatie, ondersteuning voor welzijn en woonperspectief.

Een verordening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring en financiering van actieve diensten in termen van vermindering van de risico’s van drugsgebruik, geeft de voorziening een ​​wettelijk kader. Volgens Alain Maron, Brusselse Minister voor Volksgezondheid “Was het essentieel om een wetgeving op te stellen. Daarom heeft het Brussels Parlement in juli een verordening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gestemd met betrekking tot de goedkeuring en financiering van actieve diensten in termen van vermindering van de risico’s van drugsgebruik. Die verordening biedt de voorziening een wettelijk kader. Enerzijds beschermt die de medewerkers en de organisaties zodat ze niet illegaal werken ten opzichte van de federale Drugswet van 1921. Anderzijds verzekert die de implementatie en naleving van een reeks kwaliteitsnormen die essentieel zijn voor het functioneren van dit type structuur.”

Deze lokale innovatie is een nieuw hulpmiddel bedoeld om de leefomgeving van alle Brusselaars te verbeteren. We beschouwen de DGR allemaal als een gemengde kans tussen gezondheidszorg en pacificatie van de openbare ruimte.