DCR GATE

DCR GATE: Uitnodiging bewoners informatie sessie

Mevrouw, Mijnheer,

In de maand juli liet ik u weten dat ik u wou ontmoeten voor een informatiesessie over de opening van de nieuwe sociaal-medische voorziening in de Woeringenstraat 9. Deze voorziening, Gate genaamd, zal worden georgani-seerd en omkaderd door een sociaal-medisch team. Ze wil een alternatief bieden voor het drugsgebruik in de openbare ruimte en de daarmee gepaard gaande overlast bestrijden, die helaas in uw wijk aanwezig is.

De informatiesessie vindt plaats op 22 september om 19 uur in de sportzaal van het Zuidpaleis, Rogier Van der Weydenstraat 3. Ik zal er de nieuwe voorziening voorstellen en uw vragen beantwoorden samen met de belangrijkste actoren van het project, namelijk vertegenwoordigers van de politie, het OCMW van de Stad Brussel, BRAVVO (preventiedienst van de Stad Brussel), het MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum) en TRANSIT vzw.

Bevestig ons uw aanwezigheid ten laatste tegen 20 september door uw achternaam en voornaam door te ge-ven via gate@transitasbl.be. Dit om de geldende gezondheidsmaatregelen te respecteren en voor een optimale organisatie.

Ik kijk uit naar uw aanwezigheid,

Philippe Close
Burgemeester van de Stad Brussel