GATE: Risicobeperkende druggebruiksruimte

GATE, een risicobeperkende druggebruiksruimte (DGR), biedt een concreet alternatief voor taferelen van drugsgebruik in de openbare ruimte. Het is ook een plaats waar mensen terecht kunnen voor opvang, sociaal contact en verzorging onder toezicht van een team van artsen, maatschappelijk werkers, opvoeders en verplegend personeel.

Open: Van maandag tot/met vrijdag van 10h00 tot 17h00
Behalve woensdag, van 12h00 tot 17h00
Woeringenstraat, 9 - 1000 Brussel (voor MSOC)
02 253 59 99